Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

 
REGULAMIN SKLEPU SKCMARKET

Warunki korzystania z serwisu sklepowego skcmarket.pl oraz składania za jego pośrednictwem zamówień produktowych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym pod adresem www.skcmarket.pl oraz jest dostępny nieustannie dla zainteresowanych do wglądu na wymienionej wcześniej stronie internetowej Sklepu.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej skc@onet.pl lub drogą telefoniczną pod numerem telefonu +47 486 47 717.


§ 1. DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy regulamin zawierający zbiór zasady korzystania ze Sklepu Internetowego skcmarket.pl.
2. Klient (Kupujący, Zamawiający) – pełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną wraz z ich pełnoprawnymi reprezentantami, dokonujące lub zamierzające dokonać zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego; w tym również Konsument.
3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu.
4. Towar (Produkt) – przedmiot wchodzący w skład oferty Sklepu, prezentowany na witrynie internetowej Sklepu, którego dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym, związana z charakterem sprzedawanych produktów, wykraczająca poza standardową ofertę Sklepu.
6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
7. Sklep Internetowy (Sklep, Skcmarket.pl) – serwis internetowy o charakterze sprzedażowym, dostępny pod adresem www.skcmarket.pl, za pośrednictwem którego pomiędzy Sprzedającym a Klientem zawierana jest Umowa Sprzedaży.
8. Strona – Sprzedający i Klient.
9. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się w obrębie domeny www.skcmarket.pl.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wyrażające chęć zakupu określonego rodzaju i ilości Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
11. Newsletter – periodyk w formie elektronicznej, wydawany przez Skcmarket.pl, zawierający m.in. informacje na temat nowych pozycji w ofercie Sklepu Internetowego, aktualnych przecen, promocji czy nadchodzących wydarzeń.


§ 2. ZASADY OGÓLNE

1. Sklep Internetowy Skcmarket.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową produktów spożywczych polskiego pochodzenia wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedaż nie jest prowadzona w siedzibie firmy.
2. Warunkiem złożenia przez Kupującego Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności, oraz akceptacja ich postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Wszystkie produkty oferowane w Skcmarket.pl są nowe oraz oryginalnie zapakowane.
4. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest za pośrednictwem urządzeń stacjonarnych i mobilnych, posiadających łączność z Internetem z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
5. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem witryny Sklepu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
6. Do wszystkich pozycji znajdujących się w ofercie Sklepu dołączone są poglądowe zdjęcia, jak najwierniej odzwierciedlające wygląd rzeczywisty Produktów wraz z ich szczegółowymi opisami. Ewentualne rozbieżności w wyglądzie oryginalnego Towaru mogą wynikać z różnic w wyświetlaniu kolorów przez poszczególne wyświetlacze urządzeń.
7.W przypadku braku dostępności danego produktu zastrzegamy sobie prawo do odliczenia badz też wymiany na podobny produkt np. innego producenta. Kupujacy ma prawo zastrzec sobie w uwagach przy potwierdzeniu zamówienia, że" nie chce zamienników". W tym przypadku wartość produktu zostanie odliczona od kwoty zamówienia.
8. Promocja mogą objęte być produkty o krótszym terminie przydatności.
 
§ 3. REJESTRACJA/LOGOWANIE

1. Warunkiem dokonywania zakupów za pomocą witryny Skcmarket.pl jest rejestracja.
2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.skcmarket.pl z paska górnego menu sklepu wybrać opcję REJESTRACJA. Następnie prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny ze szczególnym uwzględnieniem pól oznaczonych znakiem gwiazdki (*) oraz zatwierdzić finalizację procesu wprowadzania danych przyciskiem ZAŁÓŻ KONTO. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, po kliknięciu w który konto zostanie zaktywowane. Czynność ta kończy procedurę rejestracyjną, zaktywowane w ten sposób konto użytkownika jest w pełni funkcjonalne i umożliwia już dokonywanie zakupów w Skcmarket.pl. Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego wybierając z paska górnego menu opcję LOGOWANIE, a następnie wprowadzając ustalone w procesie rejestracji login i hasło.
3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień składanych w Skcmarket.pl.
4. Po zalogowaniu Klient w zakładce MOJE KONTO ma możliwość uzupełnienia lub aktualizacji swoich danych, m.in. informacji kontaktowych, adresu do wysyłki lub zmiany hasła dostępowego.
5. Podanie danych teleadresowych jest niezbędne dla możliwości poprawnej realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
6. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy, chroniąc je przed niepowołanym dostępem osób trzecich.


§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Skcmarket.pl i jej kolejnych podstronach są podane w koronach norweskich (NOK) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie uwzględniają ewentualnych kosztów dostawy/wysyłki, które zostaną przedstawione dopiero w momencie finalizacji procesu zamówienia, w oparciu o specyfikę zamówionych produktów i preferowaną opcję dostawy/odbioru/wysyłki.
2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem witryny sklepu Skcmarket.pl.
3. Zamówienia internetowe można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest ważne  gdy Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia, podając niezbędne dane kontaktowe – w tym dokładny adres, na który Towar ma być dostarczony/wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W przypadku gdy podane dane nie będą kompletne, obsługa Skcmarket.pl podejmie kilkukrotną próbę kontaktu z Zamawiającym. Jeżeli próby te nie przyniosą efektu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
6. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Skcmarket.pl oraz ich przetwarzania w celu realizacji złożonych zamówień. Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, ich edycji oraz żądania ich usunięcia z bazy danych Sklepu.
7. Po poprawnym złożeniu zamówienia przez Klienta, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu na podanych w procesie rejestracji adres e-mail, potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Będzie on również informowany na bieżąco tą samą drogą o kolejnych zmianach statusu realizacji zamówienia.
8. W przypadku wysyłki zakupów rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje wraz z chwilą otrzymania informacji o zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu wpłaty za złożone zamówienie.
9. W sytuacji gdy wpłata za złożone zamówienie nie zostanie zarejestrowana w ciągu 7 dni roboczych od jego złożenia, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.


§ 5. FORMY PŁATNOŚCI

Skcmarket.pl akceptuje następujące formy płatności za złożone zamówienia:

1. W przypadku dostawy na wskazany adres przez wewnętrzny transport Skcmarket.pl:
a) Płatność gotówką przy odbiorze.
b) Płatność karta przy odbiorze.
2. W przypadku zamówień wysyłkowych poprzez Post Norde wymagana jest przedpłata zamówienia przelewem bankowym na numer konta wskazanym w e-mailu zwrotnym  potwierdzającym zamówienie.


§ 6. CZAS I KOSZT DOSTAWY

1. Dostawy/ Wysyłki  realizowane są od poniedziałku do soboty.
2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu dostawy z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta o tym fakcie.
3. Zamówione produkty dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia. Obsługa Skcmarket.pl poinformuje Klienta o niepoprawnie wprowadzonych danych dostawy, które uniemożliwiają jej wykonanie lub mogą ją potencjalnie opóźnić.
4.Dostawy gratis wewnętrznym transportem Skcmarket.pl są realizowane przy zamówieniach powyżej 400 NOK na terenie Oslo i w promieniu do 70 km od granicy miasta. Szczegółowy wykaz znajduje sie na stranie www.skcmarket.pl w zakładce DOSTAWA, REJONY I KOSZTY.
5. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia nie przekraczającego progu minimalnego opisanego w §6 pkt. 4 zostanie doliczona dodatkowa opłata za  dostawę w wysokości 79 NOK.
6. Zmówienia dostarczane wewnętrznym transportem Skcmarket.pl staramy realizować się w przeciągu 48h. Czas realizacji może jednak ulec wydłużeniu z przyczyn od Nas nie zależnych do 5 dni roboczych.
7.  W przypadku wysyłki zakupów należy doliczyć do wartości zamówienia dodatkowy koszt paczki do 35 kg. w kwocie 250 NOK. Wysyłki realizowane są pocztą Post Norge.
8. Całkowity czas realizacji zamówienia jest równy sumie czasu rejestracji wpłaty środków za złożone zamówienie, czasu skompletowania zamówionych produktów oraz czasu ich dostawy pod wprowadzony w formularzu zamówienia adres. W praktyce jest to od 2 do 4 dni roboczych.


§ 7. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Wszystkie oferowane przez Sklep Skcmarket.pl produkty są fabrycznie nowe.
2. Skcmarket.pl z uwagi na specyfikę oferowanych towarów, w tym w przeważającej mierze produktów spożywczych o określonym terminie ważności, nie przewiduje możliwości ich zwrotu w innych przypadkach niż uszkodzenie wynikłe w drodze transportu.
3. Jeżeli pomimo solidnego opakowania i zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa podczas dostawy, dostarczony Towar nosi znamiona uszkodzenia lub różni się od zamawianego, należy zgłosić ten fakt dostarczającemu, sporządzić w jego obecności dokumentację fotograficzną oraz niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu drogą mailową (skc@onet.pl). Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie należytego stanu zamówienia przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki.
4. Skcmarket.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowego i niezgodnego z ich przeznaczeniem użytkowania zakupionych w Sklepie produktów oraz za szkody powstałe pod wpływem ich spożycia.


§ 8. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem baz danych osobowych zawierających dane Klientów Sklepu Internetowego w związku ze składanymi zamówieniami jest Skcmarket.pl.
2. Gromadzone dane osobowe wykorzystywane są w celu:
a) zapewnienia Klientom dostępu do pełnej funkcjonalności Sklepu,
b) realizacji zamówień, na podstawie umów sprzedaży,
c) wysyłania informacji związanych ze zmianą statusu realizacji zamówienia, z problemami z jego realizacją i ich alternatywnymi rozwiązaniami, bądź informacjami prezentującymi aktualną ofertę Sklepu.
d) poznania preferencji Klientów oraz dostosowania i przygotowania na ich podstawie aktualnej oferty Sklepu.
3. W związku z procesem realizacji zamówienia Klient wyraża zgodę na przekazanie przez Skcmarket zgromadzonych danych tzw. „stronom trzecim”, tj. podmiotom zewnętrznym odpowiedzialnym m.in. za dostawę zakupionych Towarów do Klienta,
4. Klienci mają stałe prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich edycji/aktualizacji. Dane te przekazywane są przez Klientów dobrowolnie.


§ 9. NEWSLETTER

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego, zawierającego m.in. informacje na temat wprowadzanych nowych pozycji ofertowych, aktualnych przecen, promocji, nadchodzących wydarzeń.
2. Newsletter przybiera formę wysyłanej okresowo drogą mailową tematycznej wiadomości, a za jego prenumeratę nie jest pobierana żadna opłata.
3. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które podczas procesu rejestracji lub później w ramach edycji danych profilowych wyraziły chęć jego otrzymywania.
4. Klient dokonując prenumeraty Newslettera wyraża zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep Skcmarket.pl korespondencji drogą elektroniczną, a także na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
5. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. W tym celu należy kliknąć w link dezaktywacyjny, znajdujący się w wiadomości e-mail z Newsletterem lub skontaktować się z obsługą Sklepu.


§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu oraz sprawy nim nieuregulowane rozpatrywane i rozstrzygane będą przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej Sprzedającego.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie konta użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Sklepu, administratora, bądź innych użytkowników oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta użytkownika jest uzależnione od decyzji administratora. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarły Strony – Sprzedający oraz Klient, którego konto zostało zablokowane.
3. Skcmarket.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuję się jego wersję obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03.2019 r
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu